Начало
   
Общи условия

Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Пето СОУ "Георги Измирлиев" или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

Имате право

За администраторите и регистрираните учители и ученици:

• на достъп до която и да е част от този уебсайт;

• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.

За всички останали:

• на достъп до която и да е част от този уебсайт, с изключение на секцията за абонати;

• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба.

Нямате право

• да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;

• да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

Промени в общите условия

Пето СОУ "Георги Измирлиев" може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта

Пето СОУ "Георги Измирлиев" може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.

Пето СОУ "Георги Измирлиев" може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

Пето СОУ "Георги Измирлиев" запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на личната информация

Личната информация, предоставена на Пето СОУ "Георги Измирлиев", чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба на Пето СОУ "Георги Измирлиев", с цел осигуряване на обслужването на нашите абонати. Пето СОУ "Георги Измирлиев" не предоставя Вашата лична информация на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.

Пето СОУ "Георги Измирлиев" не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:

• сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;

• сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.

Процедури при оплаквания

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с Администратора на сайта на адрес administrator@petosoubl.com.

Юрисдикция

Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.


Copyright © 2oo9-2o1o Lyubima & Teodor ®. All rights